Partikel- og støjniveau i Aarhus Kommune

Forskningsresultater fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at trafikstøj kan påvirke menneskers helbred på både kort og lang sigt. Støj kan give hovedpine samt påvirke søvnmønstret i form af flere opvågninger og færre perioder med dyb søvn. Partikelforurening kan forårsage både kort- og langtidseffekter.

Bitcoin Network and the Global Banking Sector Compared in an Environmental Perspective

Hvad har den største miljøbelastning? Bitcoin eller banksektoren?

Covid-19's effekt på miljøet

Hvordan har Covid-19 påvirket miljøet i Aarhus og i Danmark generelt?

CO2 udslip i Danmark før og efter covid-19

Med projektet undersøges hvordan Covid-19's effekt på transportbranchen har påvirket miljøet, og visualiseringerne viser hvordan CO2 udslip har ændret sig for både fly, lastbil, tog og bil.

Vindmøller i Danmark

Hvor stort et omfang af Danmark kunne være selvforsynende af vindenergi? Hvor meget energi bliver der genereret geografisk fordelt i Danmark og hvordan bliver det fordelt? Hvor mange procent af kommunernes energi kunne være vindenergi?

CO2-udledning: Hvordan klarer Danmark sig egentligt?

Alle ved, at vi skal udlede mindre Co2 for at redde planeten. Men hvilke lande bidrager mest og mindst til det globale Co2 regnskab i forhold til Danmark?