Partikel- og støjniveau i Aarhus Kommune

Forskningsresultater fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at trafikstøj kan påvirke menneskers helbred på både kort og lang sigt. Støj kan give hovedpine samt påvirke søvnmønstret i form af flere opvågninger og færre perioder med dyb søvn. Partikelforurening kan forårsage både kort- og langtidseffekter.

Bitcoin Network and the Global Banking Sector Compared in an Environmental Perspective

Hvad har den største miljøbelastning? Bitcoin eller banksektoren?

Hvordan påvirker dine spisevaner miljøet?

Er du miljøbevidst omkring din mad? My Emissions anbefaler at man per person maks udleder 3.05 kgCO2/dag. Dette har de udregnet baseret på en UN-forudsigelse der mener, at vi skal reducere vores årlige CO2-udledning med 7.6% hvert år, for at begrænse global opvarmning til 1.5°C til 2030.

Men hvor godt har du styr på dit eget klimaaftryk?

Velkommen til ferieparadiset Danmark

Imens du nyder livet i det danske ferieparadis så overopheder resten af verden

US. FOOD WASTE

The US. is wasting A LOT of their food-supply - It is a problem throughout most of the supplychain. Join us, while we dive deeper into the numbers

CO2-udledning: Hvordan klarer Danmark sig egentligt?

Alle ved, at vi skal udlede mindre Co2 for at redde planeten. Men hvilke lande bidrager mest og mindst til det globale Co2 regnskab i forhold til Danmark?

Index over grøn energi-gennemsnit

Green Energi Index visualiser de seks største virksomheders datacentres forbrug af energi i procent. Dette er beregnet ud fra den lokale energisammensætning og aftaler med de lokale energileverandører. Landene er beregnet ud fra gennemsnittet af det enkelte datacenters forbrug. De seks største virksomheder er Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM og Microsoft.

How has the weather been for arabica coffee plants ?

Almost the entire world enjoys coffee, although the coffee plants can only be grown in "The Coffee Belt"

Covid-19's effekt på miljøet

Hvordan har Covid-19 påvirket miljøet i Aarhus og i Danmark generelt?

EL OG GRØN OMSTILLING

Vi vil gerne vise jer Danmark og andre landes energi forbrug pr. år siden 1985 og frem til 2019, med henblik på at danne et overblik over stigninger og fald i energiforbrug.

196 lande har indgået en diplomatisk aftale om at reducere CO2 udslippet for vores fremtid

I December 2015 indgik 196 medlemslande i FN’s klimakonvention, også kaldet UNFCCC, en bindende juridisk klimaaftale - denne klimaaftale gik under navnet COP21, også kendt som Parisaftalen. Parisaftalen anses som værende et centralt skridt i den globale omstilling til en verden med lavere udledning af drivhusgasser.

Study suggests there is a correlation between alcohol intake and average temperature.

The colder the country, the more alcohol is consumed pr. capita. Do you agree with that statement based on the visualisation below?

Extreme weather phenomena: new norm?

Here we have tried to come up with an easy-to-understand visualization of how the developmentof extreme weather phenomena has developed over the last five decades on the different continents.

Danmarks Klimamål

Historisk overblik over danmarks udledning

Average CO2 emission for fuel car brands

The bubble size shows average CO2 emission per km.

CO2 udslip i Danmark før og efter covid-19

Med projektet undersøges hvordan Covid-19's effekt på transportbranchen har påvirket miljøet, og visualiseringerne viser hvordan CO2 udslip har ændret sig for både fly, lastbil, tog og bil.

Vindmøller i Danmark

Hvor stort et omfang af Danmark kunne være selvforsynende af vindenergi? Hvor meget energi bliver der genereret geografisk fordelt i Danmark og hvordan bliver det fordelt? Hvor mange procent af kommunernes energi kunne være vindenergi?